8 Mart’ın Aydınlığında Karanlığa HAYIR!

TÜM BEL-SEN’li kadınlar olarak kadınlara, emekçilere ve doğaya yönelik saldırıların hız kesmeden devam ettiği bir süreçte “Kadınların Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü” 8 Mart’ı kadınların direniş gücüyle selamlıyoruz.

OHAL ve KHK'ların gölgesinde çıkan yeni yasalar, kadınları çalışma yaşamı ve kamusal alanlardan kopararak eve kapatmayı hedefleyerek hayata geçiriliyor. Yarı zamanlı ve esnek çalışma biçimleri kadınların doğum ve annelik izinleri gerekçe gösterilerek maalesef temel istihdam biçimine dönüştürülüyor.

HAYATLARIMIZIN SEYİRCİSİ, YAŞADIĞIMIZ ÜLKENİN MİSAFİRİ DEĞİLİZ...

Biz kadınlar bu ülkeniz yarısıyız.

Bizler dünyaya farklı gözlerle bakmış, farklı şeylere inanmış, farklı hayatları olmuş kadınlar… Bu ülkeyi ve bu yaşamı ve sadece kadın olduğumuz için ortak sorunları paylaşıyoruz.

Şimdi elimizde bu ülkenin yarısı olmanın gücü var. Karar vermenin ve sonucu etkilemenin gücü.

Haklarımız ve hak ettiğimiz yaşam için elimizdeki bu gücü, kadınlar için, kız çocukları için ve hayatlarımız hakkında karar verme özgürlüğümüz için kullanalım.

Biz kadınlar hayatımızın seyircisi, yaşadığımız ülkenin misafiri değiliz. Ülkemizi, haklarımızı, hayatlarımızı Tek Adam’ın kararına, adamların ağzından çıkacak söze terk etmeyelim.

Ailemizde de toplumda da devlette de, Tek Adamcılığa HAYIR!

Taleplerimiz:

-Tüm Yerel-Sen’in bir önceki toplu sözleşmeyle 8 Mart haftasındaki 1 günlük izin hakkımızı ortadan kaldıran ve idarenin inisiyatifine bırakılan izin hakkımızı geri istiyoruz!

- Kadın istihdamının önündeki en büyük engel olan bakım sorumluluğunun erkek-devlet ve işveren tarafından paylaşılmasını sağlayan yasal düzenlemeler istiyoruz!

-Kapatılan kamu kreşleri tekrar açılmasını ve nitelikli, ücretsiz hizmet verecek kreşlerden, istihdam şekline ve mesleğine bakılmadan tüm çalışanların faydalanmasını istiyoruz!

Geçmişte kazanılan tüm haklar, 8 Mart'ın dünyada resmen kutlanmaya başlamasının öncesinde de sonrasında da kadınların verdiği mücadeleler ve tarihe geçmiş kadın direnişi sonucu elde edilmiştir. TÜM BEL-SEN’li kadınlar olarak bu mücadelenin unutulmasına, göz ardı edilmesine, değersizleştirilmesine izin vermeyeceğiz.

Yaşasın Kadınların Örgütlü Mücadelesi!

Yaşasın 8 Mart!