İZMİR İÇİN HALKÇI YEREL YÖNETİM İSTİYORUZ!

BASINA VE KAMUOYUNA

Bilindiği üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan adaylığına halkçı, toplumcu bir anlayışa sahip oldugunu sık sık dile getiren Tunç SOYER, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından aday olarak açıklandı. Emekçiler cephesinden baktığımızda, KESK, DİSK, TMMOB gibi emek örgütleriyle bağları güçlü ve bu örgütleri önemseyen bir anlayışın, kent yönetimine adaylığının açıklanması bizler açısından da oldukça umut vericidir. Burada özellikle altını çizmek isteriz ki kastımız kişi değildir. Kamu çalışanı olmanın sorumluluğuyla İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetimine aday olan Tunç Soyer’in “yerel yönetim anlayışına” olumlu bakıyor ve önemsiyoruz.

Tüm Bel- Sen İzmir 1 No’lu Şube olarak uzunca bir süredir yetkili olduğumuz Seferihisar Belediyesi’nde yapmış olduğumuz toplu sözleşmelerde işçilerden emekçilerden yana tavır alan Seferihisar Belediye Başkanı Tunç SOYER’in, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığını tebrik ediyor, bu süreçte kendilerine başarılar diliyoruz.

TumBel Sen izmir 1 No’lu Şube Yürütme Kurulu.