Nitelikli Kamu Hizmeti Üretmek İçin Personelin Çalışma Düzenine Dair Yıllardır Savunduğumuz Konuların Takipçisi Olmaya Devam Edeceğiz

1-      Her emekçi kadrosuna uygun işlerde çalıştırılmalı ve görev dışı işleri yapmaya zorlanmamalıdır.

2-      Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları düzenli olarak yapılmalıdır.

3-      Kadro değişikliği ve atamalar kişisel menfaate dayalı ilişkilere göre değil, liyakate ve hakkaniyete uygun olarak yapılmalıdır.

4-      Çalışanlar haksız yere sürgün edilmemeli, bu konuda baskıya maruz bırakılmamalıdır.

5-      Sürgün yeri olarak ünlenmiş yerler de kurumumuzun hizmet ürettiği yerlerdir ve bu yerler de en az diğer birimler kadar önemsenmeli hizmet üretir halde tutulmalıdır.

Bu şartlar ancak hukuki mücadelesini, örgütlülüğünden gelen güçle yürüten, bir danışmanlık firması gibi değil, tüm çalışanların çıkarını gözeten bir sendikanın yetkili olduğu yerlerde sağlanabilir. Tüm Bel-Sen bu mücadelenin tek adresidir.

Tüm Bel-Sen’e Üye Ol Güçlü Ol