TÜM-BEL-SEN İZMİR 2 NO'LU ŞUBE 9. DÖNEM 1. OLAĞAN ÜSTÜ YÖNETİM KURULU

Şube Başkanı

Faruğ Vergili

0553 203 78 15

Şube İdari Sekreteri

Murtaza Cenik

0538 810 36 26

Mali Sekreter

Emrah Ataş

0537 733 07 26

Örgütlenme Sekreteri

Haydar Aslan

0541 495 55 26

TİS ve Hukuk Sekreteri

Özkan Gözcü

0537 442 44 16

Eğitim Basın Yayın Sekreteri

Özer Kaysavuk

0538 449 49 48

Kadın Sekreteri

Emrah Kazımoğlu

0506 356 84 81